สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เปิดให้บริการเเล้ว

ขั้นตอนการขอใช้ สนามฟุตบอล(หญ้าเทียม)

ขอใช้สนาม.png

2. เเสกน QR CODE เพื่อจองสนาม

3. รอ E-mail  

       property.1702.ootp@g.lpru.ac.th

4. การชำระเงิน

            4.1 โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ

                   ธนาคาร    : กรุงไทย

                   ชื่อบัญชี   : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

                   เลขบัญชี  : 503-0-86841-0

4.2 หรือชำระ ณ จุดบริการ